نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
ویژگی‌های روانسنجی‌مقیاس یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 69-78

10.30473/etl.2019.6056

فاطمه گیاهی؛ علی محمد رضایی؛ فرحناز کیان ارثی


بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 21-28

10.30473/etl.2019.5525

مریم رستمی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ فرحناز کیان ارثی