با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی‌های روان سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65035.3864

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و اجرای کلاسی ...  بیشتر

تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54470.3292

چکیده
  یکی از چالش‌های اساسی در محیطط‌های یادگیری، تسلط یادگیرندگان بر محتوای آموزشی و کاربرد دانش جدید در زندگی واقعی است. پردازش زایشی شامل درک فعالانه اطلاعات آموخته‌شده از طریق سازمان‌دهی دوبارة ذهنی و یکپارچه‌سازی آن با دانش قبلی فرد است که در نتیجة آن یادگیرندگان آنچه را آموخته‌اند، در موقعیت‌های جدید به کار می‌گیرند. با توجه ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5142

چکیده
  هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه 24 سئوالی خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش یک طرح توصیفی – همبستگی است. گروه نمونه 501 نفر شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن بود که از بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان‌های پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استان‌های هرمزگان و بوشهر به روش تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر