نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 33-48

10.30473/etl.2021.54470.3292

مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده


شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

دوره 6، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 9-30

10.30473/etl.2019.5791

محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی