نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی

دوره 7، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 43-54

10.30473/etl.2020.49923.3119

علی کریمی ارقینی؛ نورالدین میرزایی؛ غلامحسین انتصار فومنی