با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تاثیر آموزه‌های قصه‌های قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر همدان

نصراله عرفانی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5402

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزه­های قصه­های قرآنی به روش حلقه­ کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش­آموزان بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. از بین جامعه آماری دانش­آموزان پسر و دختر پایه ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 97-1396 نمونه­ای به حجم 120 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه

مریم رستمی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 21-28

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5525

چکیده
  شناخت تجسمی به عنوان یک تجربه ادراکی ادعا می‌کند همه فرایندهای روان‌شناختی تحت تاثیر مورفولوژی بدن، سیستم‌های حسی و حرکتی و احساسات قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه توسط تجربه حسی -حرکتی وزن در به یادسپاری لغات انجام شد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 60 دانشجو که تمایل به شرکت در آزمایش داشتند از کلیه دانشجویان ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

نیلا علمی منش؛ مریم فاضلی پور

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5404

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله مثبت‌اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نطنز درسال تحصیلی 1395-1394 بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانشجویان 30 نفر که کمترین نمره را در آزمون سرزندگی ...  بیشتر

رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم

زهرا سادات میرهاشمی روته؛ امید شکری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5405

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف آزمون نقش واسطه­ای هیجانات معلم در رابطة باورهای خودکارآمدی معلمان و تعامل معلم ـ دانش­آموز انجام شد. 329 معلم زن به نسخة کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم (TSES-SF، شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، 1999)،سیاهه هیجانات معلم (TEI، چن، 2016) و پرسشنامه تعامل معلم ـ دانش­آموز (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. در مطالعة حاضر، از روش مدل­یابی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت‌های حل مساله و تفکر نقادانه دانش‌آموزان

سمیه یوسفی؛ معصومه باقرپور

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5406

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت های حل مساله وتفکر نقادانه دانش آموزان پسر صورت گرفت. تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر گرگان به تعداد ۳۷۵ نفر بود که بصورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر درگروه گواه ...  بیشتر

اولویت‌های یادگیری مادام‌العمر در قالب سوادهای عصر حاضر از دیدگاه استادان و دانشجویان

بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5407

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اولویت های یادگیری مادام العمر در قالب سوادهای عصر حاضر (اطلاعاتی، پژوهشی، تربیتی، رسانه ای، رایانه ای، زیست محیطی، سلامت، عاطفی، فرهنگی، مالی) است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی و تحلیلی و از نظر اجرا به صورت آمیخته (مصاحبه و پیمایش) انجام شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه اساتید گروه علوم تربیتی ...  بیشتر

بررسی رابطه ابعاد کارکرد خانواده و خلاقیت هیجانی با نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان تیز هوش

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ صادق یوسفی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، صفحه 81-95

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5408

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی خلاقیت هیجانی دانش آموزان تیزهوش بر اساس کارکرد خانواده و سبک‌های مقابله‌ای بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و جامعه آماری مشتمل بر دانش آموزان تیزهوش پایه دوم متوسطه اصفهان که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند که از بین این جامعه تعداد137 نفر (42 دختر و 95 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی نظامند بود ...  بیشتر