لطفا در صورت بروز مشکل در ارسال مقاله یا دریافت رمز عبور و بقیه موارد از طریق پست الکترونیک سوال خود را مطرح کنید

پست الکترونیک نشریه: etl.journal@pnu.ac.ir 

etl.journalpnu@gmail.com

 

نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی طبق نامه شماره 3/18/244709 مورخ 93/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 4 مجوز علمی- پژوهشی دریافت نمود و براساس آیین نامه نشریات علمی در ارزیابی سال 1398، موفق به کسب رتبه الف شده است. این نشریه همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISCنمایه گردیده و دارای Impact Factor ضریب تاثیر 0.764 است.  

ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی بدین وسیله به اطلاع می رساند که این نشریه طی نامه شماره 51660 / 7 / د به تاریخ 27/09/1397 از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب گردید.   

                                                                                                                دکتر حسین زارع

                                                                                                                  سردبیر نشریه

 

   این نشریه در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاش‌های عالمانه در زمینه مسایل آموزشی فراهم سازد و از این طریق گستره فعالیت‌های پژوهشی در عرصه آموزش و فرایند های یادگیری را عمق بیشتری بخشد. در راستای چشم انداز برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه بنیه علمی کشور و همداستان با تاکید بجا بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور، همت خود را مصروف این امر داشته ایم که محملی فراهم آوریم تا محققین و پژوهشگران مستعد ایرانی مجالی برای تضارب آراء و داد و ستد دست‌آوردهای پژوهشی خویش بیابند. دست یاری تمام کسانی که ما را در مسیر پژوهش و تولید علم یاوری دهند، به گرمی می‌فشاریم.

-------------------------------------------

  این نشریه با همکاری انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران منتشر می شود. *تفاهم نامه*

 

-------------------------
محورهای فعالیت نشریه:

 _ روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی

 _ فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی

 _ انگیزش و یادگیری

 _ هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

 _ جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

 _ حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری

 _ فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

 _ یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری

 _ آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

 _ مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری

 _ روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی

 _ مدیریت کلاس درس

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.  

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند. 

پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism) از طریق سامانه مشابهت یابی iThenticate و Inoor در سامانه Noormags انجام می شود.

 

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.


 


 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4(بهار 1400) - شماره پیاپی 32، بهار 1400، صفحه 9-103