نویسنده = ثنا صفری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 49-64

مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا