نویسنده = محمود اکرامی
تعداد مقالات: 3
1. ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

دوره 6، شماره 4 (بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 107-121

10.30473/etl.2019.5958

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی


3. برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 49-58

محمود اکرامی؛ نگار الهامیان؛ سمیه رجب‌زاده