نویسنده = علی مقدم زاده
تعداد مقالات: 3
1. مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 47-58

10.30473/etl.2019.6055

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


2. واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 63-84

شهناز علیزاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم‌زاده


3. طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 65-78

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده