کلیدواژه‌ها = توسعه دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 79-91

10.30473/etl.2019.6144

جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی