کلیدواژه‌ها = دانشگاه پیام نور
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

دوره 6، شماره 4 (بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 59-74

10.30473/etl.2019.5794

سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی


2. مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 33-46

محمدرضا سرمدی؛ نسیم فدائی‌نژاد بهرامجردی


3. طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 49-64

مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا


4. اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 73-80

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی


5. بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 88-102

سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم