کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

دوره 6، شماره 4 (بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 45-60

10.30473/etl.2019.5793

یونس غلامی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مهدی محمدی


2. شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 47-56

شعبان حیدری؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران


3. طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 65-78

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده