با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقالات دریافتی یا مقالات قابل انتشار «پژوهشی» می باشد.

شروع انتشار مقالات از سال 1392 است. 

فراخوان پذیرش مقاله

نشریه "پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی" طبق نامه شماره 244709/18/3 مورخ 24/12/93 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری موفق به دریافت مجوز علمی - پژوهشی از وزارت علوم گردید. این نشریه در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاش‌های عالمانه در زمینه مسایل آموزشی فراهم سازد و از این طریق گستره فعالیت‌های پژوهشی در عرصه آموزش و فرایندهای یادگیری را عمق بیشتری بخشد، لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران که در زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط با نشریه فعالیت می‌نمایند دعوت می‌گردد مقالات پژوهشی خود را به زبان فارسی یا انگلیسی جهت بررسی و چاپ از طریق وبگاه etl.journals.pnu.ac.ir به این نشریه ارسال نمایند.

محورهای پژوهشی نشریه

_ روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی _ فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی _ انگیزش و یادگیری _ هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی _ جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی _ حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری _ فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری _ یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری _ آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی _ مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری _ روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی _ مدیریت کلاس درس _ یادگیری و آموزش کودکان استثنایی 

سیاست دسترسی آزاد

این نشریه دسترسی باز و آنلاین را به تمام محتوای چاپ شده و در دست چاپ را را دارد. با این هدف که بتواند دسترسی رایگان را به مقالات منتشر شده برای تبادل دانش در سطح وسیع فراهم نماید.

قانون کپی رایت 

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند و از CC BY 4 تبعیت می کند.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/