با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

هدف عمده این نشریه فراهم نمودن بستر و زمینه تحقیقاتی برای محققین به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین دست‌آوردها و یافته های تحقیقاتی در محورهای نشریه می باشد. لذا، انتظار می رود این نشریه بتواند وضعیت پژوهشی مرتبط با اهداف و زمینه های مرتبط  را بهبود بخشیده و راه حل های مناسبی برای حل معظلات و مسائل پیش روی را فراهم نماید. بدین منظور این نشریه از دست‌آوردهای پژوهشی اصیل که مطابق با ضوابط و دستورالعمل های جاری است جهت چاپ در این نشریه استقبال می نماید.

این نشریه طبق نامه شماره 3/18/244709 مورخ 93/12/24وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 4 موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم گردید و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC جزو نشریات دارای ضریب تاثیر شناخته شده و در این پایگاه نمایه گردید.

در حال حاضر ضریب تاثیر این نشریه در این پایگاه ISC= 0.764 است.  (ISSN:23456523)

و مقالات آن از طریق پایگاه های noormags، ISC ، magiran  و Google Scholar قابل دسترسی می باشد.

 

 محورهای فعالیت نشریه:

 _ روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی

 _ فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی

 _ انگیزش و یادگیری

 _ هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

 _ جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

 _ حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری

 _ فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

 _ یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری

 _ آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

 _ مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری

 _ روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی

 _ مدیریت کلاس درس