با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ملاحظات کلی برای داوران
  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دو سو ناشناس استفاده می شود. 
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری این نشریه از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.


اسامی داوران نشریه، مرتبه علمی، شهر و دانشگاه محل تدریس

نام نام خانوادگی رتبه علمی شناسه پژوهشگر (ORCID) شهر سمت / سازمان Web of Science ResearcherID & PUBLONS 
عثمان آچاک سایر   بوکان معلم - آموزش و پرورش  
حسن امیرپور       هیأت علمی - دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: 

AEM-6266-2022

کیمیا ایرانی استادیار   تهران دانشگاه پیام نور  
معصومه اسماعیلی استادیار     استادیار - روان‌شناسی دانشگاه پیام نور  
حیدر اسماعیل پور استادیار   شیراز عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
زهره اسمعیلی استادیار     عضو هیات علمی دانشگاه  پیام نور  
جعفر افشین فر استادیار     دانشگاه پیام نور  
محمود اکرامی دانشیار   تهران دانشگاه پیام نور  
علی ایمان زاده استادیار   ملایر دانشگاه ملایر  
حمیدرضا ایمانی فر       عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لامرد - رشته روانشناسی  
محمدهادی امین ناجی دانشیار     علوم قرآن و حدیث  
محمد اورکی استادیار   تهران رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب  Web of Science ResearcherID: 

AAA-7684-2022

مسلم باقری استادیار   شیراز استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران  
امین باقری کراچی استادیار     استادیار دانشگاه فرهنگیان  
مجید برادران استادیار     استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور  
فاطمه بیان فر استادیار     عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: 

CAF-6729-2022

کاظم برزگر بفرویی استادیار   یزد عضو هیات علمی دانشگاه یزد  
ایمان ا... بیگدلی دانشیار مشهد دانشیار دانشگاه فردوسی
علیرضا پیرخائفی        
علی پولادی ریشهری استادیار     دانشگاه پیام نور  
فریبا تابع بردبار استادیار   شیراز دانشگاه پیام نور  
مرتضی ترخان دانشیار     روان شناسی، دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: GLS-7404-2022
نرگس تن کمانی       مدرس دانشگاه پیام نور  
اکبر جدیدی محمدابادی استادیار کرمان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان  
منوچهر جعفری گهر استادیار     دانشگاه پیام نور  
محمد جمال زاده استادیار   شیراز عضوهیات علمی پیام نور  
غلامحسین جوانمرد دانشیار   بناب دانشیار، دانشگاه پیام نور  
فریده سادات حسینی استادیار   بوشهر دانشگاه خلیج فارس  
حمیدرضا حسن آبادی دانشیار تهران گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
رمضان حسن زده استاد   ساری دانشگاه ازاد ساری  
علی خدایی استادیار   بیجار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور  
نازیلا خطیب زنجانی استادیار   تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  
هوشنگ خوش  سیما دانشیار   چابهار عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مدیریت و علوم انسانی / گروه زبان  
مادح دستمرد استادیار     تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی ) - دانشگاه پیام نور  
مهدی رحیمی استادیار   یزد دانشگاه یزد  
مهدیه رحمانیان       دانشگاه پیام نور  
احمد رستگار استادیار   شیراز هیات علمی  
بهزاد رسول زاده بیابانی استادیار     برنامه ریزی آموزش از راه دور- دانشگاه پیام نور  
خسرو رشید استادیار همدان گروه روانشناسی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه بوعلی سینا  
اکبر رضایی دانشیار   تبریز عضو هیات علمی  
سعید رضایی استادیار تهران استاد  
حسین زارع استاد   تهران هیات علمی دانشگاه پیام نور  
سمیه زارع مربی   مربی ، دانشگاه پیام نور  
محمدحسین زارعی استادیار     هیات علمی - برنامه ریزی درسی  
محمدجواد یزدانی ورزنه سایر   کاشان دانشگاه کاشان  
بهمن زندی دانشیار   تهران دانشگاه پیام نور  
سید مهدی سجادی دانشیار   تهران استاد دانشگاه پیام نور  
محمدرضا سرمدی استاد     سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور  
نسیم سعید استادیار     پیام نور - علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی  
اسماعیل سعدی‌پور دانشیار   تهران دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی  
مهرزاد سعیدی کیا مربی     University of Leicester  
حسن سلیمانی       دانشگاه پیام نور  
لیلی سیه جانی سایر     دکتری تخصصی روان شناسی عمومی  
کریم سواری دانشیار اهواز دانشگاه پیام نور اهواز  
سیدمحمد شبیری دانشیار     عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
محمود شرفی استادیار     پیام نور  
علی اکبر شریفی استادیار     دانشگاه پیام نور  
جعفر شعبانی استادیار     هیئت علمی روانشناسی  دانشگاه پیام نور  
حسن شفیعی استادیار     دکتری روان شناسی با گرایش بالینی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور  
امید شکری استادیار   تهران عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
حسنیه شهریاری     زاهدان مربی - دانشگاه ازاد زاهدان  
حسین  شیبانی      
سعید صادقی استاد تهران  دانشگاه شهید بهشتی  
کیوان صالحی استادیار تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
پرویز صباحی استادیار   سمنان دانشگاه سمنان  
غلامرضا صرامی استادیار   تهران عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  
محمد حسن صیف دانشیار   شیراز دانشگاه پیام نور  
ثنا صفری استادیار     مدیریت آموزش عالی(برنامه ریزی توسعه )  
فروزان ضرابیان استادیار     عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  
محسن ضرغام استادیار     هیات علمی وزارت علوم  
سعید طالبی دانشیار   شیراز دانشگاه پیام نور  
مینو طباطبایی استادیار     علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
وجیهه ظهورپرونده استادیار   مشهد دکتری مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه پیام نور مشهد  
صمد عابدی استادیار   بناب هیات علمی  
علی عبدی استادیار   کرمامشاه هیئت علمی  
حسن عبداله زاده استادیار تهران استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.  
علی اکبر عجم استادیار گناباد استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور  
نصراله عرفانی دانشیار   عضو هیأت علمی/دانشگاه پیام نور همدان  
محمد عطاران دانشیار   تهران دانشگاه خوارزمی  
ابوالقاسم یعقوبی استاد 0000-0002-1949-6814 همدان هیات علمی  
مهناز علی اکبری دهکردی دانشیار   تهران دانشگاه پیام نور  
احمد علی پور استاد     دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: دکتری روانشناسی
 
سوسن علیزاده فرد دانشیار     استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران  
نیلا علمی‌منش استادیار   تهران عضو علمی دانشگاه پیام نور  
حدیث غفاری       مدرس دانشگاه پیام نور  
یونس غلامی سایر   کرج مدرس  
رضا فتحی استادیار     وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
جلیل فتح آبادی دانشیار   تهران گروه روان نشاسی تربیتی و تحولی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
مقصود فراستخواه دانشیار     موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
مهران فرج اللهی دانشیار   تهران عضو هیات علمی  
هاشم فردانش دانشیار   تهران دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
اعظم فرمانی       رشته روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  
حمید قاضی زاده استاد     عضو هیأت علمی دانشگاه  
هادی قائدی       هیئت علمی دانشگاه ازاد  
سارا قربانی استادیار     روانشناسی - دانشگاه پیام نور  
رضا قربان جهرمی سایر   تهران دانشگاه تهران  
عباس قلتاش استادیار   مرودشت استادیار داشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  
علی اصغر کاکوجویباری دانشیار   تهران دانشیار دانشگاه پیام نور  
پروین کدیور استاد   تهران دانشگاه خوارزمی  
هادی کرامتی استادیار   تهران استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
داوود کردستانی استادیار     هیئت علمی  
زهرا کرمی باغطیفونی استادیار     استادیار دانشگاه پیام نور  
داود کریم زادگان مقدم استادیار     دانشگاه پیام نور  
حسن کرمعلیان سیچانی استادیار     علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی - دانشگاه پیام نور  
محمود کمالی زارچ استادیار     دانشگاه پیام نور  
سید محمدحسین کمانی دانشیار     هیات علمی دانشگاه پیام نور  
رضا گلپور استادیار     عضو علمی دانشگاه پیام نور  
مریم لاریجانی استادیار   تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران  
طاهر محبوبی استادیار     عضو هیئت علمی  
علیرضا محمدی آریا استادیار   تهران استادیار روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
علی محمدزاده دانشیار     دانشیار گروه روانشناسی  
رجبعلی محمدزاده ادملایی استادیار   تهران استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران،ایران  
سیروس محمودی استادیار     هیات علمی دانشگاه پیام نور  
مهدی محمودی استادیار 0000000335290047 سمنان دانشگاه پیام نور سمنان  
مرجان میرشمشیری استادیار     علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
علی مشهدی دانشیار   مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
علی مصطفائی استادیار     آموزشی  
سعید مظلومیان دانشیار   شیراز عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شیراز  
مرجان معصومی فرد استادیار     عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
داود معنوی پور دانشیار 0000- 0001-9764-6972 گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه روانشناسی، گرمسار، ایران  
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار 8806_3746_0003_0000 ارومیه دانشگاه ارومیه - رشته روانشناسی  
قوام ملتفت استادیار     مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی  
بهرام ملکی استادیار     علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
اکرم ملکزاده مربی   شیراز پیام نور  
علی رضا مهدویان دانشیار   تهران گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران  
سید مهدی موسی کاظمی محمدی دانشیار     دانشگاه پیام نور  
الهام موسوی       دانشگاه پیام نور  
شکوفه موسوی استادیار     روانشناسی - دانشگاه پیام نور  
نادر نادری استادیار     عضو علمی  
حسین نجفی استادیار   خلخال استادیار گروه علوم تریتی دانشگاه پیام نور  
سمیه نگهداری مربی     عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
ناصر نوشادی استادیار     استادیار  
عبدالرحیم نوه ابراهیم دانشیار   تهران غضو هیئت علمی و راست دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی  
سیدجواد هاشمی مربی     هیات علمی  
سهیلا هاشمی دانشیار   مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:علوم تربیتی، دانشگاه مازندران  
محمود هرمزی استادیار     روان شناسی دانشگاه پیام نور  
محمد وفایی یگانه مربی   تهران معاون گروه پژوهشی عمومی بیمه