با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

اسامی داوران نشریه، مرتبه علمی، شهر و دانشگاه محل تدریس

نام نام خانوادگی رتبه علمی زمینه مورد علاقه پژوهش شناسه پژوهشگر (ORCID) شهر سمت / سازمان Web of Science ResearcherID & PUBLONS 
عثمان آچاک سایر برنامه ریزی آموزش از دور   بوکان معلم - آموزش و پرورش  
حسن امیرپور   روان شناسی - یادگیری آموزشگاهی     هیأت علمی - دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: 

AEM-6266-2022

کیمیا ایرانی استادیار     تهران دانشگاه پیام نور  
معصومه اسماعیلی استادیار       استادیار - روان‌شناسی دانشگاه پیام نور  
حیدر اسماعیل پور استادیار فلسفه و تربیت اسلامی کودک و نوجوان   شیراز عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
زهره اسمعیلی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت     عضو هیات علمی دانشگاه  پیام نور  
جعفر افشین فر استادیار       دانشگاه پیام نور  
محمود اکرامی دانشیار     تهران دانشگاه پیام نور  
علی ایمان زاده استادیار     ملایر دانشگاه ملایر  
حمیدرضا ایمانی فر         عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لامرد - رشته روانشناسی  
محمدهادی امین ناجی دانشیار       علوم قرآن و حدیث  
محمد اورکی استادیار     تهران رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب  Web of Science ResearcherID: 

AAA-7684-2022

مسلم باقری استادیار     شیراز استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران  
امین باقری کراچی استادیار       استادیار دانشگاه فرهنگیان  
مجید برادران استادیار       استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور  
فاطمه بیان فر استادیار       عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: 

CAF-6729-2022

کاظم برزگر بفرویی استادیار     یزد عضو هیات علمی دانشگاه یزد  
ایمان ا... بیگدلی دانشیار     مشهد دانشیار دانشگاه فردوسی Web of Science ResearcherID: 

B-4053-2018

علیرضا پیرخائفی     0000-0002-4862-511X      
علی پولادی ریشهری استادیار       دانشگاه پیام نور  
فریبا تابع بردبار استادیار     شیراز دانشگاه پیام نور  
مرتضی ترخان دانشیار       روان شناسی، دانشگاه پیام نور Web of Science ResearcherID: GLS-7404-2022
نرگس تن کمانی         مدرس دانشگاه پیام نور  
اکبر جدیدی محمدابادی استادیار   0000-0002-5659-1271 کرمان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان  
منوچهر جعفری گهر استادیار       دانشگاه پیام نور  
محمد جمال زاده استادیار علوم تربیتی/برنامه ریزی درسی   شیراز عضوهیات علمی پیام نور  
غلامحسین جوانمرد دانشیار شناخت، علوم اعصاب شناختی   بناب دانشیار، دانشگاه پیام نور  
فریده سادات حسینی استادیار     بوشهر دانشگاه خلیج فارس  
حمیدرضا حسن آبادی دانشیار اختلالات یادگیری، یادگیری چندرسانه ای و بار شناختی، حافظه کاری، سنجش و اندازه گیری 0000-0001-7076-9219 تهران گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
رمضان حسن زده استاد پژوهش های روان شناختی و زمینهای وابسته   ساری دانشگاه ازاد ساری  
علی خدایی استادیار روانشناسی شناختی   بیجار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران  
نازیلا خطیب زنجانی استادیار     تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  
هوشنگ خوش  سیما دانشیار     چابهار عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مدیریت و علوم انسانی / گروه زبان  
مادح دستمرد استادیار       تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی ) - دانشگاه پیام نور  
مهدی رحیمی استادیار روانشناسی تربیتی   یزد دانشگاه یزد  
مهدیه رحمانیان         دانشگاه پیام نور  
احمد رستگار استادیار     شیراز هیات علمی  
بهزاد رسول زاده بیابانی استادیار       برنامه ریزی آموزش از راه دور- دانشگاه پیام نور  
خسرو رشید استادیار   0000-0002-8828-2107 همدان گروه روانشناسی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان ایران.  
اکبر رضایی دانشیار یادگیری و سنجش   تبریز عضو هیات علمی  
سعید رضایی استادیار   0000-0002-9857-4402 تهران استاد  
حسین زارع استاد     تهران هیات علمی دانشگاه پیام نور  
سمیه زارع مربی   0000000184075111   مربی ، دانشگاه پیام نور  
محمدحسین زارعی استادیار       هیات علمی - برنامه ریزی درسی  
محمدجواد یزدانی ورزنه سایر روانشناسی تربیتی. اختلالات یادگیری. روانشناسی شناختی. روش شناسی پژوهش 0000-0002-7439-9515 کاشان دانشگاه کاشان  
بهمن زندی دانشیار زبان شناسی تربیتی   تهران دانشگاه پیام نور  
سید مهدی سجادی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت   تهران استاد دانشگاه پیام نور  
محمدرضا سرمدی استاد       سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور  
نسیم سعید استادیار       پیام نور - علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی  
اسماعیل سعدی‌پور دانشیار     تهران دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی  
مهرزاد سعیدی کیا مربی       University of Leicester  
حسن سلیمانی         دانشگاه پیام نور  
لیلی سیه جانی سایر       دکتری تخصصی روان شناسی عمومی  
کریم سواری دانشیار   0000-0003-2971-2434 اهواز دانشگاه پیام نور اهواز  
سیدمحمد شبیری دانشیار       عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
محمود شرفی استادیار       پیام نور  
علی اکبر شریفی استادیار   0000-0003-0157-7904   دانشگاه پیام نور  
جعفر شعبانی استادیار       هیئت علمی روانشناسی  دانشگاه پیام نور  
حسن شفیعی استادیار       دکتری روان شناسی با گرایش بالینی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور  
امید شکری استادیار آموزش و پرورش مثبت نگر   تهران عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
حسنیه شهریاری       زاهدان مربی - دانشگاه ازاد زاهدان  
سعید صادقی استاد   0000-0002-2922-6412 تهران  دانشگاه شهید بهشتی  
کیوان صالحی استادیار سنجش پیشرفت تحصیلی؛ آسیب شناسی در نظام آموزشی؛ ارزشیابی نظام ها و برنامه های آموزشی؛ رویکردهای کیفی و آمیخته پژوهش؛ نظریه های یادگیری؛ 0000-0001-8673-4248 تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
پرویز صباحی استادیار     سمنان دانشگاه سمنان  
غلامرضا صرامی استادیار     تهران عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  
محمد حسن صیف دانشیار     شیراز دانشگاه پیام نور  
ثنا صفری استادیار آموزش عالی- توسعه- مدیریت منابع انسانی - ارزیابی     مدیریت آموزش عالی(برنامه ریزی توسعه )  
فروزان ضرابیان استادیار برنامه ریزی آموزش از دور     عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  
محسن ضرغام استادیار       هیات علمی وزارت علوم  
سعید طالبی دانشیار     شیراز دانشگاه پیام نور  
مینو طباطبایی استادیار       علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
وجیهه ظهورپرونده استادیار     مشهد دکتری مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه پیام نور مشهد  
صمد عابدی استادیار علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی   بناب هیات علمی  
علی عبدی استادیار علوم تربیتی   کرمامشاه هیئت علمی  
حسن عبداله زاده استادیار   0000000234133800 تهران استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.  
علی اکبر عجم استادیار   0000-0002-3215-9425 گناباد استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور  
نصراله عرفانی دانشیار شناخت و فراشناخت 0000-0002-6321-8491 همدان عضو هیأت علمی/دانشگاه پیام نور همدان  
محمد عطاران دانشیار     تهران دانشگاه خوارزمی  
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی 0000-0002-1949-6814 همدان هیات علمی  
مهناز علی اکبری دهکردی دانشیار     تهران دانشگاه پیام نور  
احمد علی پور استاد       دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: دکتری روانشناسی
 
سوسن علیزاده فرد دانشیار       استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران  
نیلا علمی‌منش استادیار روانشناسی مثبت   تهران عضو علمی دانشگاه پیام نور  
حدیث غفاری         مدرس دانشگاه پیام نور  
یونس غلامی سایر برنامه ریزی درسی   کرج مدرس  
رضا فتحی استادیار       وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
جلیل فتح آبادی دانشیار     تهران گروه روان نشاسی تربیتی و تحولی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
مقصود فراستخواه دانشیار       موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
مهران فرج اللهی دانشیار علوم تربیتی   تهران عضو هیات علمی  
هاشم فردانش دانشیار     تهران دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
اعظم فرمانی         رشته روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  
حمید قاضی زاده استاد       عضو هیأت علمی دانشگاه  
هادی قائدی         هیئت علمی دانشگاه ازاد  
سارا قربانی استادیار       روانشناسی - دانشگاه پیام نور  
رضا قربان جهرمی سایر روانشناسی تربیتی   تهران دانشگاه تهران  
عباس قلتاش استادیار علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی   مرودشت استادیار داشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  
علی اصغر کاکوجویباری دانشیار     تهران دانشیار دانشگاه پیام نور  
پروین کدیور استاد     تهران دانشگاه خوارزمی  
هادی کرامتی استادیار     تهران استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
داوود کردستانی استادیار       هیئت علمی  
زهرا کرمی باغطیفونی استادیار روانشناسی     استادیار دانشگاه پیام نور  
داود کریم زادگان مقدم استادیار       دانشگاه پیام نور  
حسن کرمعلیان سیچانی استادیار       علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی - دانشگاه پیام نور  
محمود کمالی زارچ استادیار       دانشگاه پیام نور  
سید محمدحسین کمانی دانشیار       هیات علمی دانشگاه پیام نور  
رضا گلپور استادیار آسیب شناسی. درمان. مشکلات تربیتی     عضو علمی دانشگاه پیام نور  
مریم لاریجانی استادیار     تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران  
طاهر محبوبی استادیار برنامه ریزی آموزش از دور     عضو هیئت علمی  
علیرضا محمدی آریا استادیار     تهران استادیار روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
علی محمدزاده دانشیار       دانشیار گروه روانشناسی  
رجبعلی محمدزاده ادملایی استادیار     تهران استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران،ایران  
سیروس محمودی استادیار       هیات علمی دانشگاه پیام نور  
مهدی محمودی استادیار   0000000335290047 سمنان دانشگاه پیام نور سمنان  
مرجان میرشمشیری استادیار       علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
علی مشهدی دانشیار     مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
علی مصطفائی استادیار       آموزشی  
سعید مظلومیان دانشیار آموزش ازدور و الکترونیکی-آموزش محیط زیست-تعلیم وتربیت   شیراز عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شیراز  
مرجان معصومی فرد استادیار آموزش از راه دور، آموزش مجازی، مبانی روانی آموزش الکترونیکی     عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
داود معنوی پور دانشیار   0000- 0001-9764-6972 گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه روانشناسی، گرمسار، ایران  
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار   8806_3746_0003_0000 ارومیه دانشگاه ارومیه - رشته روانشناسی  
قوام ملتفت استادیار       مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی  
بهرام ملکی استادیار       علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور  
اکرم ملکزاده مربی روانشناسی   شیراز پیام نور  
علی رضا مهدویان دانشیار     تهران گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران  
سید مهدی موسی کاظمی محمدی دانشیار       دانشگاه پیام نور  
الهام موسوی         دانشگاه پیام نور  
شکوفه موسوی استادیار       روانشناسی - دانشگاه پیام نور  
نادر نادری استادیار علوم تربیتی     عضو علمی  
حسین نجفی استادیار برنامه ریزی آموزش از دور   خلخال استادیار گروه علوم تریتی دانشگاه پیام نور  
سمیه نگهداری مربی       عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
ناصر نوشادی استادیار علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی     استادیار  
عبدالرحیم نوه ابراهیم دانشیار     تهران غضو هیئت علمی و راست دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی  
سیدجواد هاشمی مربی       هیات علمی  
سهیلا هاشمی دانشیار     مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:علوم تربیتی، دانشگاه مازندران  
محمود هرمزی استادیار       روان شناسی دانشگاه پیام نور  
محمد وفایی یگانه مربی برنامه ریزی آموزشی آموزش از دور   تهران معاون گروه پژوهشی عمومی بیمه