نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 31-44

مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان