با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6051

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش فراتحلیل است و جامعه‌ی آماری شامل مقالات دارای مرتبه‌ی علمی – پژوهشی منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ می‌باشد. برای جمع­آوری اطلاعات، پس از مرور نظام مند مطالعات انجام شده و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج ...  بیشتر