با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران

2 گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

10.30473/etl.2024.70158.4132

چکیده

چکیده
مقاله حاضر به بررسی اهمیت تشخیص و تصحیح خطاهای محتوای آموزشی در یادگیری الکترونیکی و نقش سیستم‌های هوش مصنوعی در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری می‌پردازد. با رشد سریع پلتفرم‌های یادگیری آنلاین، تقاضا برای محتوای آموزشی با کیفیت بالا افزایش یافته است، اما اشتباهات و نادرستی‌ها در محتوای آموزشی می‌توانند تأثیرات جدی بر تجربه یادگیری دانش‌آموزان داشته باشند. در این راستا، سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان راه‌حلی امیدوارکننده برای شناسایی و اصلاح اشتباهات در محتوای آموزشی ظهور کرده‌اند. این سیستم‌ها توانایی تجزیه‌وتحلیل حجم وسیعی از داده‌ها و شناسایی خطاها و ناسازگاری‌ها را دارند و می‌توانند بهبود قابل توجهی در کیفیت آموزش و یادگیری ایجاد کنند. پیاده‌سازی سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقاء تجربه یادگیری دانش‌آموزان و افزایش بهره‌وری مربیان در فرآیند آموزش می‌باشند. این مقاله به بررسی نقش اساسی سیستم‌های هوش مصنوعی در ارتقاء تجربه یادگیری می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این سیستم‌ها می‌توانند بهبود قابل توجهی در تشخیص و اصلاح خطاهای محتوای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ایجاد کنند. در نهایت، این مقاله به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان و متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی معرفی شده و نقش اساسی سیستم‌های هوش مصنوعی در تحول و بهبود در حوزه یادگیری الکترونیکی را برجسته می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the use of artificial intelligence systems to detect and correct educational content errors in e-learning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohsen sadr 1
  • mohsen khani 2

1 Assistant Professor, Information Technology, Payam Noor University, Tehran

2 Ph.D. Department of Basic Science, School of Medicine, Ardabil University of Medical Science, Ardabil, Iran

چکیده [English]

چکیده
This article examines the importance of identifying and correcting errors in educational content in e-learning and the role of artificial intelligence systems in improving the quality of education and learning. With the rapid growth of online learning platforms, there has been an increased demand for high-quality educational content. However, mistakes and inaccuracies in educational content can have serious effects on students' learning experiences. In this regard, artificial intelligence systems have emerged as a promising solution for identifying and correcting errors in educational content. These systems can analyze large volumes of data and identify errors and inconsistencies, significantly improving the quality of education and learning. Implementing artificial intelligence systems is an effective tool for enhancing students' learning experiences and increasing the efficiency of educators in the teaching process. This article examines the fundamental role of artificial intelligence systems in enhancing the learning experience and demonstrates how these systems can significantly improve the detection and correction of errors in educational content, ultimately leading to improved quality of education and learning. Finally, this article is introduced as a valuable resource for researchers and experts in the field of e-learning, highlighting the essential role of artificial intelligence systems in transforming and improving e-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • error detection
  • educational content
  • error correction