با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مذهب از دیدگاه روسو و تحلیل نگاه منحصر به فرد وی به مذهب، ارتباط مذهب با حکومت و شیوه‎های آموزش مذهب از نظر این اندیشمند بوده است.
این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی انجام گرفته و پژوهشگران پس از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‎ای، به تحلیل اسناد گردآوری شده پرداخته‎اند.
یافته‎های پژوهش حاکی از آن بود که روسو برخلاف آنچه به وی نسبت داده شده، فردی پایبند به اصول مذهبی بوده و علاوه بر ایمان قلبی به وجود پروردگار و اصول زیربنایی مذاهب آسمانی، بر لزوم تربیت مذهبی تأکید نموده است.
روسو با دیدگاه اجتماعی منحصر به فرد خود، تأکید می‎کند که تمامی جوامع بشری همواره نیاز ایمان به خداوند را درک نموده و نسبت به ضرورت وجود دستورالعمل مذهبی آگاه بوده‎اند. او مراجع مذهبی را عالی‎ترین مراجع قدرت اجتماعی دانسته و اظهار می‎دارد تضادهای اقتدار اجتماعی در پی از هم گسستن قدرت مذهبی و قدرت سیاسی (سکولاریسم) پدیدار گشته و بهترین راه اداره جامعه، پدید آمدن مرجعی یگانه از این دو شاخه قدرت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Rousseau's Religious viewpoint and it's internal critique in Reli-gious Instruction

نویسندگان [English]

  • mohammadreza sarmadi
  • azade zare
  • mohammad hasani

چکیده [English]

The purpose of recent research was    investigation of religion in Rousseau's opinion and analysis of his unique attitude to Religion ,communication of religion to government, also manners of religion    instruction in Rousseau's opinion.
This research was done in base of analytic-documentary manner and researchers analyzed the collection of documents after collecting information in base of documentary.
The results of research disclosed that Rousseau was bounded to religion principals against of things that was related to him, furthermore being dependant to God and based principals of heavenly religions to necessity of religion instruction.
Rousseau's unique social attitude stressed that whole of societies have been understood the need of faith in God, also they have been known about necessity of religious instructions.
Rousseau believed that religions, references to church had the highest social power , in addition he stated social power's conflicts appeared because of disconnecting to religious and political power (Secularism).the best way for governing of society is the emergence of specific references in based on policy and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rousseau
  • Natural Religion
  • civil religion
  • Religious Instruction
آشفته تهرانی، امیر. (1374). «بررسی جامعه شناختی اندیشه‌های سیاسی ژان ژاک روسو درباره حاکمیت قانون». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره 133، صفحات 269-2
ال.گوتک، جرالد. (1383). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران: سمت.
استراترن، پل. (1389).  آشنایی با ژان ژاک روسو،  ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: مرکز.
بریه، امیل. (1390). تاریخ فلسفه قرن هجدهم، ترجمه اسماعیل سعادت. تهران: هرمس.
دیرکس، هانس. (1391). انسان‌شناسی فلسفی، ترجمه محمدرضا بهشتی. چ 4. تهران: هرمس.
روسو، ژان ژاک. (1388). اعترافات، ترجمه مهستی بحرینی. چ 4. تهران : نیلوفر.
روسو، ژان ژاک. (1389). قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان. چ 5. تهران: آگه.
روسو، ژان ژاک. (1390). امیل، ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده. چ 6. تهران: ناهید.
زارتسکی، رابرت. (1391). جدال فیلسوفان: روسو، هیوم و حدود فهم انسان، ترجمه هدی زمانی. تهران: ققنوس.
زارع، آزاده. (1391). تألیف یک رمان با زمینه پراگماتیسم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
شاراک، آندره. (1386). واژگان روسو، ترجمه یاسمن مَنو. تهران: نی.
علوی، سیدحمیدرضا؛ شریعتمداری، علی. (1385). « بررسی تطبیقی آراء تربیتی ژان ژاک روسو و اسلام». مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،  دوره 3، سال 13، شماره 2، صص 1-30.
کاردان، علی‌محمد. (1387). سیر آراء تربیتی در غرب. چ 3. تهران: سمت.
کرباسی‌زاده، علی؛ سلیمانی دهنوی، فاطمه. (1387). «مبانی روشنگری در اندیشه روسو». مجله حکمت و فلسفه، سال 4، شماره (پیاپی 16)4، صص 27-44.
 
 
Boyd, W. (1975). Emile For Today. The Emile of Jean-Jacques Rousseau. London: Heinmann.
Daniel Mornet (Professeur a la Sorbonne: Rousseau: L’Homme et L’Oeuvre(, Boivin et C., 5, Rue Platine, Paris VI page 101
J.J.Rousseau. )1762). Lettres ecrites de la Montagne, huitieme letter, O.C.,T.III pp. 842-843
Ulich, R. (1962). History of Educational Thought. New York: Harvard University, D. Van Nostrand Company.
Wise, E. J. (1964). The History of Education. New York: Sheed and Ward.