با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل عِلّی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‎های تحصیلی

حسین زارع

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 9-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی در قالب مدل عِلّی به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور استان فارس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب و به پرسش‌نامه خودگزارشی متشکل از خرده مقیاس‌های باورهای هوشی (دوپی‌را ...  بیشتر

روند پژوهش‌های حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل

مهرانگیز علی نژاد

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 19-28

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روند پژوهش‌های حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل است. در دهه اخیر روند پژوهش‌های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی، رشد چشمگیری داشته‌اند. علاوه بر پژوهش‌های ارائه شده در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی در ایران، پژوهش‌های زیادی سالانه در نشریه‌های معتبر به چاپ می‌رسد. حال ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس کیفیت آموزش و یادگیری

سعید طالبی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 29-38

چکیده
  ارائه تعریفی جامع و کامل از کیفیت آموزش و یادگیری امکان‌پذیر نیست زیرا کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست نمی‌آید، همین امر موجب شد که دستیابی به یک اتفاق و اجماع بر روی ابعاد کیفیت با مشکلاتی مواجه شود لذا شاید بهتر باشد که به جای تأکید بر یک تعریف خاص، به مؤلفه‌هایی پرداخته شود که هدف کیفیت است. این پژوهش با هدف بررسی ...  بیشتر

مدل‌یابی روابط عوامل خانوادگی مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

صادق نصری؛ روح اله تیموری؛ مریم حمیدی‌مجلج

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 39-49

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی رابطه بین شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جو عاطفی خانواده و شیوه‌های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی انجام شده است. برای انجام این تحقیق 600 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات، از چهار پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، جو عاطفی ...  بیشتر

تبیین دیدگاه مذهبی روسو و نقد درونی دلالت‌های آن در آموزش دینی

محمدرضا سرمدی؛ آزاده زارع؛ محمد حسنی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 50-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مذهب از دیدگاه روسو و تحلیل نگاه منحصر به فرد وی به مذهب، ارتباط مذهب با حکومت و شیوه‎های آموزش مذهب از نظر این اندیشمند بوده است. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی انجام گرفته و پژوهشگران پس از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‎ای، به تحلیل اسناد گردآوری شده پرداخته‎اند. یافته‎های پژوهش حاکی از آن بود ...  بیشتر

رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزابادی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 71-78

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور از جامعه دانش‌آموزان شهر شیراز 354 نفر (186 دختر و 168 پسر دوره متوسطه) با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ‌از مدارس شهر شیراز انتخاب شدند؛ شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

تحلیل شکاف پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی

روح اله باقری مجد؛ حسن قلاوندی؛ علی عباس میراقایی؛ ناصر صدقی بوکانی؛ امین باقری مجد

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، صفحه 79-90

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و مطلوب پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی از نظر اعضا هیأت علمی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. نوع تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی، کمی بوده است جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر ارومیه بود که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 103 نفر از آن‌ها به ...  بیشتر