با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

4 استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چند رسانه‌ای خانواده محور نوایش بر میزان عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بوده است. این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش، 40 نفر از کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده بین 2 تا 7 ساله از مرکز کاشت حلزون شنوایی بیمارستان رسول اکرم شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه اختصاص یافتند. در مرحله اول طراحی سامانه اینترنتی، تدوین و طبقه‌بندی تکالیف بر اساس برنامه نوایش در قالب چندرسانه‌ای (متن، صوتی، تصویری) به صورت برخط و نابرخط صورت گرفت. در مرحله دوم مادران آزمودنی‌های گروه آزمایش که نمی‌توانستند با کودک خود به مرکز توانبخشی مراجعه و برنامه را هفتگی دریافت کنند، از طریق سامانه، کانال‌های پیام‌رسان و آپارات طی 80 جلسه برنامه را دریافت کردند. برای بررسی مهارت‌های ادراک شنیداری و گفتاری از ابزارهای طبقه‌بندی عملکرد ادراک شنیداری و شاخص وضوح گفتار استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که برنامه مذکور منجر به تفاوت معناداری را در عملکرد شنیداری و گفتاری در گروه آزمایش شد، در حالی که چنین تفاوتی در گروه کنترل دیده نشد (001/0p<). بر اساس یافته‌های این پژوهش، برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چند رسانه‌ای خانواده‌محور نوایش، عملکرد ادراک شنیداری و گفتاری کودکان ناشنوا کاشت حلزون شده را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate of the Effectiveness of Navayesh Family-Based Multimedia Virtual Aural Rehabilitation Program on the Auditory Perception Performance Rate and Speech of Deaf Children with Cochlear Implant

نویسندگان [English]

  • zahra abbasiannik 1
  • Saeid Hassanzadeh 2
  • mohammad farhadi 3
  • gholamali afroz 4

1 Ph.D. student in Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate professor, Department of psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 professor of Otolaryngology, Head &amp;Neck Surgery, ENT-Head &amp; Neck Research Center, Hazrate Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Distinguished professor, Department of psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was done to investigate of the effectiveness of Navayesh family-based multimedia virtual aural rehabilitation program on the auditory perception performance rate and speech of deaf children with cochlear implant. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group with follow-up. 40 deaf children with cochlear implant aged 2 to 7 years of the Cochlear Implant Center in the Rasul Akram Hospital, Tehran city were selected using purposive sampling. The subjects were randomly divided into two groups.At the first phase, the design of the Internet portal and assignment classification was based on the Navayesh program and was presented in the form of multimedia (audio, image, text), online and offline. At second phase, the experimental group mothers who could not go to the rehabilitation center with their child and received the program weekly, received this program by Portal and Channel of Messenger and Aparat in 80 sessions.Speech Intelligibility Rating and Categories of Auditory Performance were used as the pre-test and post-test to measure social and language, auditory perception skills. Multivariate data analysis with repeated measures design showed that a significant difference in the language, auditory perception of the experimental group, while no such difference was observed in the control group (p>0/001). The results are indicative that the effect of Navayesh family-based multimedia virtual aural rehabilitation program in the speech skill and auditory perception performance on deaf children with cochlear implant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aural Rehabilitation
  • Virtual
  • Auditory Perception
  • Speech
  • Cochlear Implant-Deaf
بذرافشان، صابره؛ علیخانی، مرتضی و رستگار پور، حسن (1393). بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه‌ای آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش‌آموز دختر آسیب دیده شنوایی. تعلیم و تربیت استثنایی، 4(3)،17- 21.
پوشنه، کامبیز؛ خسروی، علی اکبر و مهدوی، مریم (1390). آموزش علوم به شیوه مجازی: یک مطالعه آزمایشی با دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی شنیداری. روان‌شناسی افراد استثنایی، 1(1)،99-112.
حسن زاده، سعید (1393). بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس‌های طبقه‌بندی عملکرد ادراک شنوایی و درجه‌بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش زبانی کاشت حلزون شده. شنوایی شناسی،23(6)،76-84.
رفیعی، مجتبی، غفاری، هادی، خرمی، میثم (1396). ارزیابی کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع انسانی: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان مرکزی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(16)،71-84.
شریفی، محمد، فتح آبادی، جلیل، شکری، امید و پاکدامن، شهلا (1398). تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فرا تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(1)،9-24.
مرادی، رحیم و زارعی زوارکی، اسماعیل (1393). کاربرد آموزش فناوری چند رسانه‌ای در حیطه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیسم. تعلیم و تربیت استثنایی، 1(123)،57-65.
موسوی کیاسری، نقی؛ بیانی، علی اصغر و راستی، مریم (1394). تاثیر نرم‌افزار چند رسانه‌ای زبان بر آموزش زبان و گفتار کودکان با آسیب شنوایی. تعلیم و تربیت استثنایی، 15(6)،15-21.
نجفی، حسین (1390). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری. فصلنامه پیک نور، 9(1)،51-59.
یارایی شهمیرزادی، دانیال؛ اعتمادی نسب، طیبه و حسینی اشلقی، سید محمود (1392). مقایسه تاثیر نرم‌افزار چند رسانه‌ای با روش سنتی بر اموزش زبان و گفتار کودکان با آسیب دیده شنوایی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،3(4)، 23- 40.
 
Allen, C., Nikolopoulos, T.P., Dyar, D. & O'Donoghue, G.M. (2001). Reliability of a rating scale for measuring speech intelligibility after pediatric cochlear implantation. Otology and Neurotology, 22(5),631–633.
Allen, M. C., Nikolopoulos, T.P. & O’ Donoghue, G.M. (1998). Speech intelligibility in children after cochlear implantation. American Journal of Otology, 19(6),742–746.
Archbold, S., Lutman, M. E. & Nikolopolous, T.P. (1998). Categories of auditory perfofmance: inter user reliability. British Journal of Audiology, 32(1),7-12.
Archbold, S., Lutman, M. E. & Marshalll, D. H. (1995). Categories of auditory perfofmance. Rhinology and Laryngology, 104(166), 312-314.
Baldassari, C.M., Schmidt, C., Schubert, C.M., Srinivasan, P., Dodson, K.M. & Sismanis, A. (2009). Receptive language outcomes in children after cochlear implantation. Pediatric Otolaryngology, 140(1),114–119.
Cheng, Y. (2010). Exploring the social competence of student with autism spectrum conditions in a collaborative virtual learning environment-the pilot study. Computer& education,54(6), 1068-1077.
Christa C, Meghana K, Deborah J. (2015). Enhancing parent-child communication and parental self-esteem with a video-feedback intervention: Outcomes with prelingual deaf and hard of hearing children. J Deaf Stud Deaf Educ. 20(3): 266-274.
Daneshi, A., Hassanzadeh, S. & Farhadi, M. (2005). Cochlear implantation in children with Waardenburg syndrome. The Journal of Laryngology & Otology,119 (9), 719-723.
Deker, K.B. & Vallotton, C.D. (2016). Early Intervention for Children With Hearing Loss. Information Parents Receive about Supporting Children’s Language. Journal of Early Intervention,38(3),151-169.
Engelbrecht, E. (2005). Adapting to changing expectations: Post graduate students experience of an e- learning tax porgram. Computers & Education, 45(2), 217-229.
Erbasi, E., Scarinci, N.,Hickson, L. & Ching, T.Y.C. (2016). Factors that influence parental involvement in the care and intervention of children with hearing loss .Journal of deaf studies and deaf education, 21(5),1-12.
 Fernald, A. & Weisleder, A. (2011). How and why early experience is so crucial in learning language. Paper presented at the LENA Users Conference, Denver.
Hedman, E., Ljótsson, B., Rück, C., Bergström, J., Andersson, G., Kaldo, V. & Lindefors, N. (2013). Effectiveness of Internet based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care. Acta Psychiatrica Scandinavica, 128(6), 457–467.
Henshaw, H. & Ferguson, M.A. (2013). Efficacy of Individual Computer-Based Auditory Training for People with Hearing Loss: A Systematic Review of the Evidence.Plos One, 8(5),1-18.
Jerger, J .(2011). Aural Rehabilitation and the Internet. Journal of the American Academy of Audiology, 22) 5(, 252.
Kinboon, N., Suwannoi, P. & Koul, R. (2014). Thai Secondary School of Representation about ICT Understanding. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 143, 799 – 803.
Malmberg, M., Lunner, T., Kahari, K. & Andersson, G. (2017). Evaluating the short- and long-term effectsof an internet-based aural rehabilitation programforhearing aid user’s in general clinical practice: arandomized, controlled trial. BMJ Open,7(5), 1-12.
Meadan, H., Snodgrass, M. R., Meyer, L. E., Fisher, K. W., Chung, M. Y., & Halle, J. W. (2016). Internet-Based. Parent-Implemented. Intervention for Young Children.With Autism: A Pilot Study. Journal of Early Intervention,38(1), 3–23.
Zait A, Young R. (2008). Parental involvement in the habilitation process following children’s cochlear implantation: An action theory perspective. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 13(2):193-214.