با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی چالش‌های توسعة مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. اطلاعات و سوالات مورد نیاز این تحقیق در مرحلة اول، از طریق بررسی‌ها و مصاحبه با مسئولان اصلی طرح مدارس هوشمند در ادارة کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به دست آمد. بدین ترتیب سوالات مربوط به پرسش‌نامه در فهرستی گردآوری شدند. در نهایت به منظور پاسخ‌گویی، پرسش‌نامه‌ها میان 21 مدیر و 131 معلم مدارس هوشمند شهرستان بابلسر توزیع شد. نتایج نشان داد که رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان معلمان، ضعف آشنایی معلمان با روش‌های نوین تدریس، نبود محتوای الکترونیکی قابل اعتماد دروس، بیشترین چالش‌های پیش روی توسعة مدارس هوشمند بود. فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز مانند شبکه‌های محلی و اتصال به اینترنت، نبود آمادگی و زمینه لازم در رابطه با استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت مدرسه، نبود انگیزه و علاقه به حرفة معلمی و نبود انگیزه در دانش‌آموزان برای استفاده و بهره‌برداری مناسب از تجهیزات، کم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعة مدارس هوشمند در شهرستان بابلسر بود. در نهایت، با شناسایی چالش‌ها مدارس هوشمند و تجهیز آنها، مرز‌های دانش از کتاب‌های درسی فراتر می‌رود و شیوه‌های تدریس و یادگیری از حفظیات و به‌خاطرسپاری محض به تفکر انتقادی و ارزیابی منابع اطلاعاتی گسترش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Developing the Smart Schools from the Viewpoint of Administrators and Teachers of the Smart Schools in Babolsar District

نویسندگان [English]

  • Mona Hasanzadeh Taleshi 1
  • Soheila Hashemi 2
  • Samad Izadi 2

1 M.A., Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ma-zandaran, Babolsar, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the challenges of developing the smart schools from the viewpoint of administrators and teachers of these schools in Babolsar district. The method of collecting information was descriptive, of the kind survey and analysis. At the first step, the information and the questions of this research was obtained through survey and interviews with the main officials of the smart schools’ project in department of Education and Training in Babolsar district. So, the questions related to the questionnaire were collected in a list. Finally, in order to answer the question, the questionnaire was distributed among 21 administrators and 131 teachers in these schools. The results showed that low use of internet among teachers, the weak experience among teachers in using modern teaching methods and the lack of reliable electronic content of lessons were the main challenges of development in the smart schools. The lack of required foundations such as local network and internet connection, the lack of preparation and the necessary backgrounds for using information technology in management of school, lack of motivation and interest in the teaching profession and lack of motivation among students to use the equipment were the least challenges of development in the smart schools in Babolsar district. Finally, if we identify the challenges of the smart schools and equip them with eqipments, the science will exceed the textbooks. Therefore, teaching and learning methods will be expanded from mere remembering to critical thinking and evaluation of information sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Schools
  • Electronic Education
  • Information and Communications Technology
  • Education and Training
افضل‌خانی، مریم و قدس، سولماز (1390). ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران ومعلمان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1، 39-23.
ایزی، مریم (1386). بررسی موانع توسعة آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب بهره‌گیری از آن در آموزش متوسطه (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
بازوند، محبوبه (1392). موانع و چالش‌های اجرایی مدارس هوشمند شهر سنندج (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سنندج.
بیدگلی، زهرا؛ نوروزی، داریوش و مقامی، حمیدرضا (1397). تاثیر فناوری‌های هوشمندسازی مدارس برخلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7 (4)، 241-262.
باقرپور، معصومه (1398). پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 (4)، 51-62.
جعفری پورمقدم، زهرا (۱۳۹۴). الگوها و روش‌های تدریس نوین و فعال. سومین همایش ملی مدرسه فردا، چالوس، دانشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد چالوس. قابل دسترس در: .http://www.civilica.com/PaperCHALOUSSAMA03-CHALOUSSAMA03_124.html
جعفری‌حاجتی، ام کلثوم (1385). ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان‌های تهران (مطالعه موردی دبیرستان آبسال) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
جلیلیان، سهیلا؛ عظیم‌پور، احسان؛ محمدی، شراره و محمدزاده، رضا (1396). میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های مورد نیاز تدریس با استفاده از فاوا. فصلنامه تدریس پژوهی، 5 (1)، 107-125.
جهانی بهنمیری، نسرین و رستمی، راحله (1397). بررسی مدارس هوشمند با هدف شناسایی مولفه‌های هوشمندسازی مدارس. پنجمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
حسن‌زاده طالشی، محسن (1392). بررسی موانع و چالش‌های توسعه‌ی کارآفرینی دانشجویان در مرکز آموزش عالی علمی کاربردیجهاد دانشگاهی بابل (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سمنان.
زارع‌صفت، صادق (1389). عوامل موثر بر عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و موانع توسعه آن از دیدگاه اساتید علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
زارع‌نوجینی، محسن (1389). تبیین ویژگی‌های برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از نظر متخصصین برنامه درسی و فناوری اطلاعات (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی.
زمانی، بی‌بی عشرت؛ قصاب‌پور، بیتا و جبل‌عاملی، جلال (1389). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فرآروی مدارس هوشمند. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 36، 100-79.
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران (1384). پیش‌نویس سند راهبردی مدارس هوشمند، گزارش شناخت. قابل دسترس در: Http.//www.tehranedu.com.
سلیمی، جمال و رمضانی، قباد (1394). شناسایی مولفه‌های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 6 (2)، 41-61.
شیرزاد کبریا، بهارک و سیدمحمدی، زینب (1394). بررسی مولفه‌های موثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 10 (3)، 37-46.
شاه مرادی، مرتضی (1391). بررسی میزان انطباق فعالیت‌های مدارس هوشمند مقطع متوسطه شهرستان شهریار (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه خوارزمی تهران.
صالحی شهر بابکی، ل (1392). بررسی چالش‌ها و راهکار برای بهینه‌سازی عملکرد مدارس هوشمند. همایش هوشمندسازی مدارس شهرستان شهربابک، شهربابک.
صالحی، محمد و کاشانی، ندا (1386). عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان‌های استان مازندران. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 4، 84-71.
طلائی، ابراهیم؛ انصاری، نسرین؛ پهلوان، مکرمه و ابوطالبی، زهرا (1395). هوشمندسازی مدرسه در ایران از سیاستگذاری تا عمل (مطالعه موردی چندگانه). فصلنامه تعلیم و تربیت، 27، 79-105.
ظفری، ساره؛ کرم دوست، نوروز علی؛ درانی، کمال و نظرزاده‌زارع، محسن (1393). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی. فصلنامه اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4 (3)، 23-38.
عطاران، محمد (1385). مدرسه هوشمند. قابل دسترس در: http://www.attaran.net.
فلاح کفشگری، ربابه؛ حیدری، شعبان و یحیی زاده، سلیمان (1394). ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خودتنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 4 (8)، 35-62.
ماشین‌چی، علی اصغر (۱۳۹۰). نگاهی بر مدرسه هوشمند. اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر. قابل دسترس در: https://www.civilica.com-/Paper-ROUDSARIT01ROUDSARIT01_-107.html.
محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سید بابک و صادقی‌مقدم، محمد رضا (1387). بررسی چالش‌های توسعة مدارس هوشمند در کشور. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 7 (27)، 78-61.
ممی‌زاده، روح‌الله (1391). ارزشیابی فرایند هوشمندسازی دبیرستان‌های شهر شیراز بر اساس مدل مفهومی مدارس هوشمند (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اراک.
مویدنیا، فریبا (1384). مدارس هوشمند رویکردی نو در آموزش و پرورش کشور. مجله پیوند، 314، 21-27.
وزارت آموزش و پرورش (1390). رویکردهای هوشمندسازی مدارس. تهران: سند تحول بنیادین.
یزدانی، فریدون (1397). شناسایی چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7 (14)، 8-23.
 
 
Al-Oteawi, S. M. (2002). The perceptions of administrators and teachers in utilizing information technology in instruction, administrative work, Technology Planning and Staff Development in Saudi Arabia. PhD Thesis, USA: Ohio University.
Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., & Soon Fook, F. (2010). Teachers’ attitudes and levels of technology use in classrooms: the case of Jordan Schools. International Education Studies, 3, 211-218.
Cakir, O. (2012). Students self confidence and and attitude regarding computer. Social and Behavioral Sciences, 47, 1017-1022. 
Foam, E. (2002). ICT in Malaysian school; Policy and strategies. From http:// www.unesco.org. Bangkok/education/ict/ictenabilan/ap. Nov. 2009.
Goos, M., Galbraith, p., Renshaw, P., & Geiger, V. (2001). Promoting collaborative nquiry in technology enriched mathematics classrooms. Annual meeting of the American Educational Reserch Association,  USA: Washington, DC.
Hepp. E., Hinostrozas, E., & Erenesto, F. (2004). Technology in schools: Education، ICT and the knowledge society. From http:// www.Aabsal smart school.com.
Koponen, E. (2008). The development, implementation and use of e-learning: critical realism and design science perspectives. PhD Thesis, Finland: University of Tampere.
Kozma, R. (2003). Connection with the twenty first century: technology in suppor to feduca tionreform. In D. Palumbo and C. Dede (Eds.), Association for Supervision and Curriculum Development   1998 Yearbook: Learning and Technology, pp. 3-27. Alexandria, VA: ASCD.
Kumar, N., Che Rose, R., & Lawrence D’Silva, J. (2008). Teachers’ readiness to use technology in the classroom: an empirical study. European Journal of Scientific Research, 21, 603-616.
Lin, J., Pu, H., Li, Y., & Lian, J. (2018). Intelligent Recommendation system for education. Precedia Computer Science, 129, 449-453.
Liu, D., Huang, R., & Wosinki, M. (2017). Smart learning in smart cities. Journal of educational technology, 36, 210-221.
Liu, X., Toki, E., & Pange, J. (2014). The use of ICT in preschool education in Greece and China. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 1167-1176.
Perkins, D. (2018). Smart schools: From training memories to educating minds. USA: The Free Press
Sanchez, J., Salinas, A., & Harris, J. (2011). Education with ICT in South Korea and Chile. International Journal of Educational Development, 31, 126-148.