تعداد مقالات: 180
1. بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-23

مهدی رحیمی؛ مریم زارع


3. رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 1، شماره 4 (1393)، بهار 1393، صفحه 9-17

نرگس خاتون ذبیحی حصاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 7-17

عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف


5. تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 7-16

حسین زارع؛ سوزان عارضی


7. اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 2، شماره 8 (1394)، بهار 1394، صفحه 7-16

فضل‌اله میردریکوند؛ سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند


9. آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 7-16

عباس قلتاش؛ احمدرضا اوجی‌نژاد؛ علیرضا دهقان منگابادی


14. اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 9-14

سالار فرامرزی؛ رضا مرادی؛ شیما قلمزن


18. تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 9-20

ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


20. اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 9-22

نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی


23. شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

دوره 6، شماره 4 (بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 9-30

10.30473/etl.2019.5791

محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی