نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت‌نگر بر سبک‌های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 23-38

10.30473/etl.2021.58269.3465

غلامرضا عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مجید ضرغام حاجبی