نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 49-60

10.30473/etl.2021.60409.3593

محمود امانپور قرائی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی