نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه بین ادراک از سبک‌های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 81-94

حسنعلی ویسکرمی؛ سعیده سبزیان؛ فاطمه پیرجاوید؛ هوشنگ گراوند