نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-17

عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف