نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان: نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌‎شناختی اساسی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 43-54

جواد امانی ساری بگلو؛ فیروزه سپهریان آذر؛ شهرام واحدی