نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 65-80

10.30473/etl.2018.5141

مجید علیجان نوده پشنگی؛ محمدرضا بهرنگی؛ بیژن عبداللهی؛ حسن رضا زین آبادی