نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
ویژگی‌های روانسنجی‌مقیاس یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 69-78

10.30473/etl.2019.6056

فاطمه گیاهی؛ علی محمد رضایی؛ فرحناز کیان ارثی