نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 47-56

شعبان حیدری؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران