نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 79-91

10.30473/etl.2019.6144

جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی