نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان

دوره 9، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 63-80

10.30473/etl.2022.61971.3681

بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد


بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 25-40

بهمن زندی؛ مرضیه گرامی طیبی؛ بلقیس روشن؛ علی‌اصغر کاکوجویباری