با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی و تعیین اولویت شاخص های مرتبط با مزایا و معایب آموزش مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

مهشاد شاه بندر زاده؛ حسن سلیمانی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64611.3834

چکیده
  امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد گسترش آموزش مجازی یا الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی هستیم. آموزش مجازی که مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، کلاسهای درس مجازی ، آموزش مبتنی بر وب وغیره است، نقطه عطف همگرایی آموزش و اینترنت شناخته می شود. وجود مسائلی مانند هزینه کلاس های ...  بیشتر

تأثیر حمایت از طریق ساختاردهی و مسئله‌سازی بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی زبان‌آموزان

محبوبه مرتضوی؛ منوچهر جعفری‌گهر؛ افسر روحی؛ حسن سلیمانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 15-26

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سازکارهای ساختاردهنده و مسئله‌ساز حمایت کننده بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی در مرحله پیش نوشتار از مراحل نوشتن مقاله و همچنین بررسی نقش سطح زبان‌آموزان به عنوان متغیر تعدیل کننده در میان صد و بیست زبان‌آموز سطح پیش متوسط و صد و بیست زبان‌آموز سطح پیشرفته ...  بیشتر