نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 33-48

10.30473/etl.2021.54470.3292

مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده


بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-94

10.30473/etl.2018.5142

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده