با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی در دوره دوم متوسطه

علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ رکسانا رضاییه شاد

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 57-66

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر تیزهوش و عادی در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. این دانش‌آموزان از طریق روش نمونه‌گیری ساده از میان دانش‌آموزان دبیرستان آیت‌الله سعیدی و دبیرستان شهید مطهری منطقه شش تهران ...  بیشتر