کلیدواژه‌ها = درگیری شناختی
تعداد مقالات: 4
نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 42-54

سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی