با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه

مریم صفائی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 83-92

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس درگیری دانش­آموز در مدرسه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان در سال تحصیلی 94-95 بودند. 502 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم (252 پسر و 250 دختر) شهرستان مهدیشهر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. همه آنها ابزار درگیری و مقیاس چند بعدی درگیری ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس کیفیت آموزش و یادگیری

سعید طالبی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 29-38

چکیده
  ارائه تعریفی جامع و کامل از کیفیت آموزش و یادگیری امکان‌پذیر نیست زیرا کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست نمی‌آید، همین امر موجب شد که دستیابی به یک اتفاق و اجماع بر روی ابعاد کیفیت با مشکلاتی مواجه شود لذا شاید بهتر باشد که به جای تأکید بر یک تعریف خاص، به مؤلفه‌هایی پرداخته شود که هدف کیفیت است. این پژوهش با هدف بررسی ...  بیشتر