با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

فرح عالیخانی؛ محمدرضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور؛ مرجان معصومی فرد؛ ماندانا گودرزی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 87-99

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60605.3604

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور و طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای انجام پذیرفته است. برای دست‌یابی به این هدف از روش آمیخته اکتشافی با تمرکز بر روش کیفی- کمی بهره گرفته شد. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد و ...  بیشتر

ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-121

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5958

چکیده
  تحلیل هم‌استنادی یکی از روش‌هایی است که در مطالعات علم‌سنجی و ترسیم ساختار علمی حوزه‌های گوناگون کاربرد فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه آموزش از راه دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی و روش آن تحلیل محتوایی با استفاده از تحلیل هم‌استنادی است. جامعه پژوهش مدارکی است که در حوزه مطالعات آموزش از راه دور در پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر