کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 8
2. اثربخشی الگوی خلاقیت‌درمانی بر ارتقای انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 16(1396)، بهار 1396، صفحه 39-48

حمیدرضا سجادی منزه؛ علیرضا پیرخائفی


4. طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 65-78

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده


7. ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 41-52

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی


8. فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 71-80

تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی؛ جواد امانی ساری‌بگلو