نویسنده = ������������������� ������������
تعداد مقالات: 4
مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

دوره 5، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 71-82

مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد


پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 3، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 47-56

اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ فرشته گل‌پرور


ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 41-52

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی