با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ فرشته گل‌پرور

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 47-56

چکیده
  دستیابی به اهداف واقعی دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان یکی از معضلات اساسی نظام‌های تربیتی است. در ایران نیز با وجود اقدامات انجام شده، شواهد مستقیم و غیرمستقیم دربارة اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان، نتایج چندان کارآمد و خشنودکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. به‌طوری‌که انتظار اصلاحات و اقدامات تخصصی در این زمینه از سوی مسئولان ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس کیفیت آموزش و یادگیری

سعید طالبی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 29-38

چکیده
  ارائه تعریفی جامع و کامل از کیفیت آموزش و یادگیری امکان‌پذیر نیست زیرا کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست نمی‌آید، همین امر موجب شد که دستیابی به یک اتفاق و اجماع بر روی ابعاد کیفیت با مشکلاتی مواجه شود لذا شاید بهتر باشد که به جای تأکید بر یک تعریف خاص، به مؤلفه‌هایی پرداخته شود که هدف کیفیت است. این پژوهش با هدف بررسی ...  بیشتر