دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی برنامه روانی ـ آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30473/etl.2022.64259.3822

احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی