نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 6
ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-117

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار


ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 73-84

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ اعظم ظهیری


نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 42-54

سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی