نویسنده = علی خدایی
تعداد مقالات: 7
اثربخشی برنامه روانی ـ آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 37-50

10.30473/etl.2022.64259.3822

احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی