با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها

سمانه سلیمی؛ محمد علی فردین

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان دربارة فرصت‌ها و چالش‌های ویروس کرونا برای آموزش مجازی در مدارس با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی (کیفی - کمی)، انجام گرفته است. از طریق مصاحبه با 10 معلم با تجربه و توزیع پرسش‌نامه بین 120 نفر از معلمان مقطع ابتدایی اطلاعات و داده‌های کیفی و کمی جمع‌آوری ...  بیشتر

مقایسة تاثیر روش‌های آموزش مبتنی بر نظریه بار شناختی، چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان

محمد رضازاده شرمه؛ سهیلا هاشمی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54246.3283

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ سه روش آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی، آموزش چندرسانه‌ای و آموزش سخنرانی در میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش دانش‌آموزان در یادگیری درس علوم چهارم انجام شد. جامعة آماری پژوهش، یک مدرسة مجهز به فناوری اطلاعات در شهرستان محمودآباد (استان مازندران) بود. ابزارهای این پژوهش شامل 1. آزمون یادگیری محقق‌ساخته در درس ...  بیشتر

شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

شعبان حیدری؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 47-56

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با توجه به نظرات خبرگان آموزش عالی، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان انجام شده است. داده‌ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به صورت فردی و در غالب گروه‌های کانونی مصاحبه شد. ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس کیفیت آموزش و یادگیری

سعید طالبی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 29-38

چکیده
  ارائه تعریفی جامع و کامل از کیفیت آموزش و یادگیری امکان‌پذیر نیست زیرا کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست نمی‌آید، همین امر موجب شد که دستیابی به یک اتفاق و اجماع بر روی ابعاد کیفیت با مشکلاتی مواجه شود لذا شاید بهتر باشد که به جای تأکید بر یک تعریف خاص، به مؤلفه‌هایی پرداخته شود که هدف کیفیت است. این پژوهش با هدف بررسی ...  بیشتر