نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 49-60

10.30473/etl.2021.60409.3593

محمود امانپور قرائی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی


جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده‌گرایی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 65-72

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی‌فرد