با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
نقش تبیین‌کنندگی باورهای معرفت شناختی و خودتعیین‌گری تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی

نرگس مسیح پور؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب الله نادری

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69240.4090

چکیده
  در پژوهش کنونی رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و خود تعیین‌گری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی از طریق میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، 320 دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته‌‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه مازندران واحد بابلسر بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی بارشناختی مطلوب در آموزش مجازی براساس دانش فراشناختی و کیفیت خدمات الکترونیک (SERVQUAL)

عفیفه قنبری؛ سهیلا هاشمی؛ خسرو رشید

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65504.3872

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‌بینی بارشناختی مطلوب حاصل از آموزش مجازی براساس کیفیت آموزش SERVQUAL و دانش فراشناختی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۱400-۱399 با تعداد 1911 دانشجو بود که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، ۳۸۰ نفر از آنها در انجام پژوهش همکاری ...  بیشتر

چالش‌های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر

منا حسن زاده طالشی؛ سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50825.3155

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چالش‌های توسعة مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. اطلاعات و سوالات مورد نیاز این تحقیق در مرحلة اول، از طریق بررسی‌ها و مصاحبه با مسئولان اصلی طرح مدارس هوشمند در ادارة کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ...  بیشتر

مقایسة تاثیر روش‌های آموزش مبتنی بر نظریه بار شناختی، چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان

محمد رضازاده شرمه؛ سهیلا هاشمی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54246.3283

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ سه روش آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی، آموزش چندرسانه‌ای و آموزش سخنرانی در میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش دانش‌آموزان در یادگیری درس علوم چهارم انجام شد. جامعة آماری پژوهش، یک مدرسة مجهز به فناوری اطلاعات در شهرستان محمودآباد (استان مازندران) بود. ابزارهای این پژوهش شامل 1. آزمون یادگیری محقق‌ساخته در درس ...  بیشتر