با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی بارشناختی مطلوب در آموزش مجازی براساس دانش فراشناختی و کیفیت خدمات الکترونیک (SERVQUAL)

عفیفه قنبری؛ سهیلا هاشمی؛ خسرو رشید

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65504.3872

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‌بینی بارشناختی مطلوب حاصل از آموزش مجازی براساس کیفیت آموزش SERVQUAL و دانش فراشناختی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۱400-۱399 با تعداد 1911 دانشجو بود که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، ۳۸۰ نفر از آنها در انجام پژوهش همکاری ...  بیشتر

بررسی و تعیین اولویت شاخص های مرتبط با مزایا و معایب آموزش مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

مهشاد شاه بندر زاده؛ حسن سلیمانی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64611.3834

چکیده
  امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد گسترش آموزش مجازی یا الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی هستیم. آموزش مجازی که مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، کلاسهای درس مجازی ، آموزش مبتنی بر وب وغیره است، نقطه عطف همگرایی آموزش و اینترنت شناخته می شود. وجود مسائلی مانند هزینه کلاس های ...  بیشتر

تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 101-115

چکیده
  از میان مباحث فلسفی، معرفت شناسی، همواره یکی از مهم ترین ارکان اندیشیدن درخصوص نظام تعلیم و تربیت است، چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معرفت شناسی مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (مجازی) است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ...  بیشتر

دلالت‌های آموزشی ایده‌ ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی

خدیجه نورانی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 55-68

چکیده
    فلسفه پساساختارگرایی به عنوان فلسفه حاکم بر جوامع غربی با ارائه مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی نوین در گسترش روزافزون استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌ای در آموزش مجازی می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. مقاله حاضر ضمن معرفی مختصر معرفت‌شناسی مکتب پساساختارگرایی به عنوان زمینه رشد ایده ساختارشکنی درصدد است با سه برداشت ضمنی ...  بیشتر