کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 4
تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

دوره 3، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 37-46

حسین جعفری ثانی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک‌مهر


ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 41-52

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی